Vi börjar närma oss kalenderårets slut. Under året har projektet hunnit utvecklas enormt. Under gårdagen hade vi en avstämning och utvärdering av terminen som gått. Vi har hunnit med en hel del under bara några månader. Vi har ett projektteam. Vi har utbildat framtida tränare. Vi har haft flertalet återträffar med tränare för att hålla kunskaper och färdigheter levande. Vi har startat upp en dojo-verksamhet på Underverket i Malmö. Vi har hållit i ett tiotal prova-på-tillfällen på högstadier, gymnasieskolor, folkhögskolor och universitet. Totalt har 258 personer i någon form gått vår civilkurageträning.
Vardagens civilkurage på ungdomstinget i Lund.
Vardagens civilkurage på ungdomstinget i Lund.

 

Det har varit metodologiskt utmanande att få arbeta med så olika typer av grupper. Ibland har det varit temadagar, olika storlekar på grupperna. Ibland obligatorisk närvaro, ibland inte. Allt detta påverkar hur träningen tar sig uttryck. Vi har fått testa olika metoder och har dessutom börjat med olika teman på våra Dojos. Finns det ett tema du hade tyckt att det vore kul att arbeta med? Hör av dig till oss tå tar vi med det i planeringen av vår öppna dojo i framtiden.

flyer
Flyers som Vardagens civilkurage delat ut i samband med prova-på-tillfällen.

 

Vi har också medverkat på externa evenemang i Malmö och Sverige. Deltagit på organisationsmässor och temadagar. Vi har också haft möten med befintliga och nya samarbetspartners och börjar få en överblick över vart kursen bär under nästa år. Vår Dojo kommer att ha kortare intervaller. Vi kommer att fortsätta att vara på Underverket för veckoträningar som är öppna för alla att delta i. Vi kommer att ha regelbundna träffar för tränare och hoppas att de kommer vilja vara drivande i vår dojo. Vi hoppas också kunna erbjuda kortare kurser i civilkurage, vad vi också kallat för en “ambulerande Dojo”. Vi ska fortsätta att vara kreativa och metodutvecklande!

forening
Vardagens civilkurage startade förening i oktober 2015. Här ses glada styrelseledamöter.

Vår termin avslutar vi med julfika med Centralasiengrupperna och de EVS-volontärer som finns på plats på kontoret. Tills vidare önskar vi en jul full av civilkurage!

// Frida

 

Utstämpling 2015 – Nya tag 2016
Tagged on: