Under maj månad hade Centralasiengrupperna flera aktivister på besök i Malmö: Selbi och Danik från Kirgizistan. De besökte även Stockholm och Köpenhamn under sitt skandinavienbesök, och torsdagen den 26 maj passade vi på att anordna ett seminarium i på Garaget. Selbi hade dagen innan haft föreläsning på Malmö Högskola och vi ville passa på att prata om aktivism i Sverige och Kirgizistan men också alliansbyggande.Transnational feminism and queer organizing

Den 26 maj startade programmet i Malmö. Både Selbi och Danik inledde med att prata om sina erfarenheter av aktivism i Kirgizistan. Det diskuterades exempel på kampanjer som genomförts, hur aktivister blir kriminaliserade och olika strategier för att hantera detta på.

Efter en timmes inledningspresentationer med exempel från feministisk och HBTQ- rörelser i Kirgizistan, fortsatte kvällen med ett panelsamtal. Vi hade bjudit in andra aktörer från Malmö. Malmö Jämställdhetsbyrå som nyligen gett ut metodmaterialet ”O/organiserad feminism” och i samband med detta haft kontakt med flera organisationer och nätverk i Malmö. Marta Cuesta, docent i Sociologi på Halmstad Högskola som nyligen gett ut boken “Hoppets Politik: Feministisk aktivism i Sverige idag” tillsammans med Mia Liinasson. Tyvärr fick Marta förhinder och kunde inte delta i panelsamtalet denna gång. Deltagarna gav exempel på lokal aktivism och det fortsatte att pratas om alliansbyggande och solidaritet. Just problematiken med ekonomi tog upp mycket tid och blev en brännande fråga. Det är svårt att få till jämlika samarbeten när en är beroende av ekonomiska resurser som sätter en i en beroendeställning. Organisationer i Sverige som är beroende av ekonomiskt stöd av staten, aktivistgrupper vars verksamhet är beroende av samarbetsorganisationer i det Globala Nord.

Vardagens civilkurage anordnar seminarium eller andra utåtriktade aktiviteter några gånger om året på frågor som rör civilkurage, civil olydnad, engagemang, jämlikhet, demokrati, aktivism och ickevåld. Denna gången samarbetade vi med Centralasiengrupperna. Om du har tips på personer som Vardagens civilkurage borde bjuda in så tipsa oss!

/Frida

Transnational feminism and queer organizing – Seminarium om aktivism i Sverige och Kirgizistan