Festivalen Peace & Love grundades som en reaktion mot den framväxande nazismen i Borlänge, åtminstone enligt en av besökarna som kom fram till vårt tält på budskapstorget. Festivalen var tänkt som ett alternativt samhälle, där nya regler gäller – fred och kärlek! Oavsett vad festivalen är idag, eller hur nära ambition och resultat ligger varandra, så är åtminstone tanken i linje med vardagens civilkurages metod.

Erika och Ida vid vårt info-tält på Peace & Love

Att vara representerad på festivaler där våld och sexuella övergrepp sker är viktigt. Men att inte glömma bort att festivalerna endast är brottsplatsen för nåra få procent av alla övergrepp är lika viktigt. Förtryck opererar inte i ett vakuum, det försiggår varje dag, överallt. Så vi tränar – tränar på att bli aktiva när vi är med om nåt som inte känns rätt.

Många av de som kom fram och pratade var entusiastiska och vi inspirerade nog varandra i båda riktningar. Redan i höst kommer vi att hålla i en prova-på-workshop i Borlänge. Vi förstår dock utifrån de här dagarna att civilkurage redan utövas och experimenteras med bland de som bor där. Ett exempel på det var en grupp som kom fram och pratade med oss, och på eget initiativ satte upp ett scenario som de hade vari med om, där nån hade tafsat på dem på klubben. Tillsammans skapade vi flera tekniker för hur en kan ingripa mot den sortens orättvisa. Det var fint att se.

Efter den här tiden är vi förväntansfulla inför vad vardagens civilkurage kan komma att betyda i Borlänge i framtiden.

Tills vidare tackar vi för oss!

Peace & Love & civilkurage