Vardagens civilkurage är en ungdomsorganisation som verkar för ett aktivistiskt medborgarskap, demokrati och jämlikhet. Föreningens syfte är att främja färdigheter och kunskap kopplat till civilkurage hos barn och ungdomar – en bred form av civilkurage som går att tillämpa i olika livssituationer som präglas av förtryck, ojämlikhet, exkluderande normer, maktmissbruk, diskriminering, orättvisor och våld.

Förutom veckovis öppna träningar erbjuder vi också prova-på-tillfällen för grupper samt genomför experiment i hur civilkurage kan appliceras skarpt i vardagen.

Vi skapades ur ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs av den Malmöbaserade organisationen Centralasiengrupperna i samarbete med andra lokala aktörer. Projektets riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-25. Vi startade under slutet av 2015 en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vårt syfte är att främja färdigheter och kunskap kopplat till civilkurage hos barn, ungdomar och unga vuxna. Förutom återkommande träning i civilkurage erbjuder även:

  • Utbildning för civilkuragetränare.

    _b8a9069
    Introduktion av teknikern ”rollomvandling” under MR-dagarna i Malmö 2016.
  • Prova-på-tillfällen för ungdomsföreningar, skolor, fritidsgårdar, organisationer, aktivistgrupper och liknande.
  • Längre internutbildningar för föreningar inom civilkurage- och demokratirelaterade ämnen, som till exempel feministiska mötestekniker.
  • Stöd till nya lokalgrupper eller lokalföreningar som vill bygga upp en långsiktigt struktur för löpande civilkurageträning.
  • Offentliga evenemang och seminarier.

 

Vardagens civilkurage har fem medlemsorganisationer och en riksorganisation. Föra att komma i kontakt med styrelsen, mejla styrelsen(a)vardagenscivilkurage.se

Här hittar du Vardagens civilkurages stadgar.

Här hittar du Vardagens civilkurages integritetspolicy där du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

 

loggor-startsida