Vår civilkurageträning rullar numera på veckovis. Träningarna hålls på Underverket i Malmö, aktivitetslokaler som fungerar som en plattform för projekt, individer och organisationer som pysslar med social förändring och hållbarhetsfrågor.

Underverket har funnits i drygt ett år och hyser hem för flera olika verksamheter som dockteater, cykelåtervinning, kontor och danslokaler för konstnärer och artister. Vardagens civilkurage hyr in sig i lokalerna varje tisdag

dojorätten
I dessa lokalerna på underverket har vi veckovis civilkurageträning.

för träning. Under förra terminen startade vi samarbeta med Underverket. Vi tränade dock mer sällan, och hade bredare teman. Sedan januari har vi nischat teman på ett annat sätt. Att smala av har dragit fler deltagare. De teman vi har tränat på under 2016 har varit humor och makt, tvåsamhets- och heteronormen, migration och rasism, härskartekniker och senast i tisdags feministiska mötestekniker.

 

Besök av Sveriges Radio

Under måndagen för tre veckor sedan hörde Sveriges Radio av sig. Programmet Kropp och Själ i P1 producerade ett program om att gripa in och hade hittat oss genom en googling på nätet. Journalisten Samanda åkte följande dag ned från Stockholm till Malmö för att besöka vår civilkurageträning och spelade samtidigt in intervjumaterial från deltagare och tränare. Programmet sändes tisdagen den 23 februari och kan laddas ned som pod här.

I programmet intervjuas utöver oss flera personer om vad civilkurage är och svårigheter med att ingripa och reagera. Bland annat forskarna Brian Palmer, antropolog och religionsvetare, och Misse Wester, forskare i risk- och kriskommunikation vid FOI, intervjuas om fenomenet som kallas för åskådareffekten, när människor väntar sig att någon annan ska ta första steget att gripa in. Personer ringde också in under programmet och delade med sig av sina personliga historier och erfarenheter av civilkurage. Vi var en del av ett inslag som hade frågeställningen om huruvida det går att träna i att gripa in. – Självklart!, menar vi. Vi diskuterade vikten av att vara proaktiv, alltså att inte vänta på nöd-situationer för att ingripa, utan försöka träna på att vara en del av att styra situationer i en annan riktning innan det har blivit ”skarpt läge”. Därför tycker vi att det är viktigt att träna på situationer som uppstår just i vardagen, och träna på småkonflikter vi möter i våra liv som vi egentligen inte reflekterar särskilt mycket över. För genom träning lär vi oss också att se och uppmärksamma förtryck på ett annat sätt.

Under temat härskartekniker tränade vi i en situation där två vänner undanhållit information för en tredje vän och beslutat vilken film de ska gå och se på bio. ”Trivial situation” menade en av deltagarna i början. Men när träningen närmade sig sitt slut konstaterade samma person ”Jag börjar inse själv hur mycket härskartekniker jag själv använder mig av i mitt dagliga liv”. Träningen tränar oss därmed inte endast i att gripa in som tredje part, utan också i att rannsaka oss själva.

Feministiska mötestekniker

Tio deltagare möttes upp på för att träna feministiska mötestekniker. De flesta nya ansikten, men också några stycken som återkommer till träningarna. Vi startade med en uppvärmning för att aktiverar alla. Sedan introducerade vi tänket med feministiska mötestekniker. Under 60-talets hippierörelse fanns en strävan efter att skapa hierarkilösa grupper. Detta försökte genomföras genom att ta bort formella strukturer. Jo Freeman som är feminist, forskare, aktivist, författare och advokat, publicerade år 1972 en artikel som starkt ifrågasatte denna idé. Artikeln hette The Tyranny of Structurelessness och menade att där det inte finns formella makthierarkier kommer det alltid att finnas informella makthierarkier. Hon föreslog att istället för att makten antas försvinna med formella strukturer borde makten struktureras upp, fördelas och rotera mellan personer i en grupp. Det är mot denna bakgrund vi arbetar med feministiska mötestekniker. Med mötesfunktioner avlastar vi gruppen istället för att belasta den med att alla ska vara involverade i alla beslut.

Under träningen presenterade vi sedan flera olika mötesfunktioner; mötesunderlättare, aktiv sekreterare, tidsunderlättare, maktingripare, förståelseunderlättare, stämningsunderlättare och hustomte. Tillsammans använder vi de olika rollerna för att skapa konstruktiva möten. Tidsunderlättaren och mötesunderlättaren får exempelvis arbeta tillsammans för att försöka bryta en situation där två personer har tagit över ett samtal. Maktingriparen och förståelseunderlättaren griper in för att se till att personer inte slänger sig med komplicerade begrepp eller intern jargong under ett möte. Vi lägger till en stämningsunderlättare för att se till att mötet fortsätter vara konstruktivt, inkluderande och välkomnande. Olika roller kompletterar mötet.

Utmaningar i träningen

Utmaningen när vi tränar feministiska mötestekniker är att lita på att ens roll fyller en funktion i gruppen. Ofta tenderar vi att ursäkta vårt mandat och fråga gruppen om lov och tar på så sätt upp tid från övriga mötespunkter. Vi tränar på att bli säkra i våra mötesfunktion och att till exempel flytta tillbaka ordet till någon som blivit avbruten genom att själv avbryta, eller ha extra

människorDojo
Deltagare i feministiska mötestekniker tisdagen den 22 februari 2016 i Malmö med Vardagens civilkurage.

koll på att det finns syre i lokalerna, och också ha tillit till, att andra mötesfunktioner kommer att hjälpa till att skapa ett konstruktivt möte som kommer att ta den tid i anspråk som vi tidigare bestämt, att vi kommer att avhandla de ämnen vi från början sagt och att vi inte ifrågasätter någons sätt att hantera ett ansvarsområde inför alla under mötet utan ger tips och ställer frågor i pauserna med den eller de personerna som frågan berör. Därför tränar vi tillsammans på att se till att vi har ett demokratiskt möte där alla får komma till tals, genom till exempel beslutsrundor. Under sista övningen simulerade vi ett möte där alla mötesfunktioner övas samtidigt.

Teman för framtiden

Vi letar ständigt efter nya teman vi kan arbeta med. Vi vill ha träningar dit intresserade kan komma som inte nödvändigtvis har förkunskap, utan endast känner i magen att den vill kunna hantera vissa typer av situationer. Vi uppmanar därför att skicka in förslag till oss på teman som är intressanta att arbeta med. Just nu har vi dessa teman följande veckor: näthat, våld i nära relationer och möten med myndigheter. Det går att träna att ingripa!

//Frida

Civilkurageträning varje vecka