Per Herngren har lett ickevåldskurser i Chile, Ecuador, Guatemala, Kurdistan, Irak, Turkiet FullSizeRender-1och flera länder i Europa. Han har utbildat konfliktingripare från Burma, Colombia, Litauen, ickevåldsföljeslagare för Palestina och Israel samt fredsobservatörer för Colombia, Mexiko och Guatemala. På sensommaren i augusti tillbringade Vardagens Civilkurage, samt inbjudna deltagare hela fem kursdagar med Per i Torna-Hällestad. Vi tränade tekniker i konfliktingripande, dialogtekniker och diskuterade teoretiska och filosofiska aspekter av civilkurage. För drygt en vecka sedan befann vi oss tillsammans igen, i Hammarkullens bibliotek och medborgarkontor där Per gav en vidareutbildning till vårt projektteam. Vi fick chans att fundera på såväl lösnings-fokuserande uppfinningar för situationer vi stött på under höstens träningar, samt träna att både leda och ingripa nya spännande, komplexa situationer.

”…Den där tekniken kan du redan, nu ger jag dig en ny som du inte kan….det är det som är mening med att träna…”

FullSizeRenderPer är blixtsnabb på att själv gripa-in när han upptäcker att jag eller Frida hamnat i vår comfort zone. Det är så lätt att ”vila” i gamla vanor, bli bekväm, men efter några påminnelser från Per blir en själv mer vaksam på när en handlar på rutin. Istället för att utforska, prova någonting nytt, finna nya perspektiv, utveckla. Det krävs närvaro och medvetenhet. En medvetenhet jag tänker borde finnas med även utanför träningen. Kan det inte vara så att det är en avsaknad av just närvaro som får oss att vid tillfällen bli passiva åskådare istället för proaktiva aktörer? Tillfällen då vi inte ifrågasätter ingrodda normer, beteenden och därmed inte agerar. I projektteamet diskuterar vi ofta vikten av att ”ha en puls”; Göra saker i en jämt återkommande rytm. Att det ger andra möjligheter i träningen. Att pulsen lägger en grund för ett annat typ av lärande. Den återkommande rytmen gör att kunskap och upptäckter ges tid tid att sjunka in, för att sedan aktiveras igen. Kunskapen blir inte statisk utan ges möjlighet att formas och omformas. Den ges eget liv kan man säga. På så vis blir lärandet dynamiskt och icke-instrumentellt.

FullSizeRender-4

Från januari kommer pulsen för vår dojo att intensifieras. Då kommer ha öppna drop-in träningar en gång i veckan. Det ska bli spännande att se hur det påverkar lärandet för oss tränare och även för deltagarna.

//Jens

Civilkurage – Hammarkullen
Tagged on: