Den 12 april kommer vi att arrangera ett frukostseminarium i Stockholm där vi lanserar Ingrip! – En handbok i vardagligt civilkurage i samarbete med förlaget Trinambai. Vi kommer också få lyssna till Brian Palmer som bland annat har kurser i civilkurage på Uppsala universitet.

Boklanseringen kommer att äga rum torsdag den 12 april kl 08.00–10.00 på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Det kostar 199 kr att delta i seminariet, i priset ingår frukost och ett ex av Ingrip! (värd 279 kr). Boken får du på plats. Föranmäl dig här.

Kort därefter kommer vi ha ett uppstartsmöte i Stockholm. Flera hör av sig för att fråga om det finns en lokalförening i Stockholm. Vi tar därför tillfället i akt att direkt efter boklanseringen ha ett uppstartsmöte för de som är intresserade av att engagera sig i Stockholm, utbilda sig till tränare eller sitta med i en styrelse. Läs mer här.

 

Boklanseringsfrukost och uppstartsmöte i Stockholm!