Lördagen den 21 maj hade vi äran att få Stellan Vinthagen på besök till Malmö. Stellan är världens första professor i ickevåld och civil olydnad.

Panelsamtal om metoder för aktivism och organisering.

Vardagens civilkurage har under en tid haft kontakt med Stellan som numera bor i USA, för att se om det fanns något tillfälle där vi kan få ta del av hans erfarenheter och tankar kring aktivism och organisering. När Stellan sa att han skulle vara på besök i Sverige under maj passade vi på att bjuda in honom till föreläsning och panelsamtal på Stadsbiblioteket i Malmö.

Efter föreläsning ingick också Stellan i ett panelsamtal under titeln ”Från vision till handling, från handling till vision – Att skapa de samhällen vi vill ha”, tillsammans med paneldeltagare från Kontrapunkt, Skåne Pig Save och Besök en Bank. Här kan du se ett utdrag ur Stellans föreläsning där han tar upp 13 punkter i byggandet av samhällsförändring.

 1. Kampanjer istället för enstaka aktioner
 2. Trappa upp motståndet och alternativbyggandet
 3. Mer systematiskt utvärdera (så vi inte börjar om från början hela tiden)
 4. Bli mer kreativa  (tänka nytt, tänka annorlunda)
 5. Experimentera (vi hittar inte rätt direkt)
 6. Skapa mötesplatser
 7. Träning (vi inbillar oss att aktivism är något en föds med och inte lär sig)
 8. Reträtter (inte bara planera nästa träning, aktion, utan reflektera)
 9. Hantera vågorna (Vi måste hitta former för hur vi får in personer i rörelser under perioder då det finns mycket engagemang)
 10. Koppla till vardagen (ex djurrättsrörelsen, rörelsen MST i Brasilien.)
 11. Forska om motstånd!
 12. Kooptera! Bli inte koopterad (använd staten, kommunen, marknaden att fungera som är till nytta för rättvisekampen! Det finns sprickor och öppningar)
 13. Kombinera politisk aktivism med personligt förändringsarbete (homofobin, rasismen, klassamhället, etc. institutionaliseras i oss och existerar i oss. Vi behöver skapa allianser)

Här kan du se ett utdrag från föreläsningen med Stellan Vinthagen. Hela föreläsningen finns också på vår YouTube-kanal.

 

13 idéer för effektivt fredligt motstånd med Stellan Vinthagen